SJTL ry

SJTL ry:n strategia 2015-

SJTL ry:n hallitus on tehnyt mittavan työn laatiessa yhdistykselle strategian, jonka tarkoituksena on ohjata ja linjata yhdistyksen suuntaa tulevina vuosina.

Missio

Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry

vastaa kaikesta tuomaritoimintaan liittyvästä sopimustoiminnasta Suomessa järjestettävissä jääkiekkotapahtumissa, vastaa suomalaisten tuomareiden ja niiden muodostamien paikallisten jäsenyhdistysten etujen valvonnasta sekä kotimaassa, että kansainvälisesti, on luotettava ja arvostettu yhteistyö- ja sopimuskumppani jääkiekkoyhteisössä.

Visio

Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry tehtävänä on

varmistaa, että erotuomaritoiminnalla on haluttu asema jääkiekkoyhteisössä, varmistaa, että suomalaiset erotuomarit ovat jääkiekkoyhteisön ytimessä ja erotuomarit nauttivat laaja-alaista kunnioitusta lajin sisällä kaikilla toiminnan tasoilla, edistää suomalaisten erotuomareiden kehittymistä ja toimintaa siten, että suomalainen erotuomaritoiminta on maailmanlaajuisesti arvostettua ja tunnustettua.

Arvot

Suomen Jääkiekkotuomarien Liitto SJTL ry vaalii toiminnassa seuraavia arvoja

toiminta on moraalisesti ja eettisesti arvostettua, toiminta on läpinäkyvää sekä jäsenistölle, että sidosryhmille, erotuomarit ja erotuomariyhteisö kunnioittavat jääkiekkoa lajina.

Esittelimme strategiatyön tulokset kerhopäivillä 25.4.2015 ja toivomme, että jokainen jäsenyhdistys omalta osaltaan jatkaa strategiatyötä ja soveltaa omaan toimintaan missiota, visiota ja arvoja.